شرکت باغبانی Suntory Flowers در هوکایدو به مدت ۵ سال روی یک میوه غیرعادی کار می کند.

میوه گرد، آبدار و شیرین مانند خربزه، اما کمی ترش مانند لیمو است.

کسانی که آن را امتحان کرده اند، آن را میوه‌ای عالی برای تابستان می دانند.