والدین باید از سه اصل همیشه برخوردار باشند:

اصل اول: منصفانه عمل کنند.
اصل دوم:محکم عمل کنند
اصل سوم: دوستانه عمل کنند

هیچ‌ قانون کلّی برای پدر و مادر خوب بودن یا کودک خوب بودن وجود ندارد، امّا برای آن که یک کودک سالم و شاد را تربیت کنید:

-عشق و علاقه ی خود را به او نشان دهید. بدون هیچ قید‌وشرطی به حرف‌های کودک تان گوش دهید.
و به حرفهای او ارزش قائل بشید به او احساس امنیت بدهید.
-او را تشویق کنید. تشویق باید بلافاصله بعد از انجام پیشرفت یا کار خوب و مورد نظر باشد تا تاثیر مثبت داشته باشد رفتارهای نامناسب او را مورد انتقاد قرار دهید، نه خود او یا شخصیتش را.
-صبور و شکیبا باشید.
-برای کودکتان وقت کافی برای بازی و مطالعه و هرکاری که او را شاد میکند بگذارید.
مادر و یا پدری مضطرب، مادر و یا پدری عصبانی، مادر و یا پدری انفجاری، مادر و یا پدری افسرده، مادر و یا پدری که تنبیه بدنی می کند:
ناامنی را در فرزندش رشد می‌دهد
این کودکان و نوجوانان، بیماران روانی حال و آینده خواهند بود.