چگونه مشوق استعداد سرشار در کودک باشیم

‌‌‌. اوقات آزادی برای بازی کودک درنظر بگیرید و همیشه مزاحم او نشوید؛ بیشتر مشاهده و کمتر دخالت کنید.

. زمینه های فعالیتی را  فراهم آورید که در آن زقها بتوان ترتیبی داد تا کودک بیشتر تشویق به دخالت درگیر شدن گردد.

. به جای اسباب بازی های پیچیده، اسباب بازیهایی ساده تهیه کنید تا با قوه تخیل کودکتان تکمیل شوند.

. کودک خود را به بازی در بیرون از منزل تشویق کنید تا با دنیای طبیعت در تماس باشد و فرصتی برای بازی با شن، خاک، آب و هوا داشته باشد.

. نمونه هایی از کارهای واقعی به کودک خود ارائه کنید تا بتواند از آنها تقلید کند؛ اجازه دهید در گردگیری، شستن ظرف ها، پخت و پز، به شما کمک کند؛ این فعالیت ها جزئی از بازی‌های او می‌شوند و به او کمک می کنند چیز های در مورد زندگی بیاموزد.

. امکان فعالیتهای هنری را فراهم آورید که به کودکتان مجال می‌دهند احساسات خود را به راحتی اظهار کند، مثل نقاشی با انگشت، قلم مو، یا اسفنج، با استفاده از رنگ های جذاب و درخشان؛ این کار نه تنها به کودکتان کمک می‌کند احساسات خود را بیان کند، بلکه چیزهایی در مورد رنگها نیز به وی می آموزد.

. به کودکتان بیاموزید افکار، کشفیات، و سوالات خود را روی کاغذ یا نوارهای صوتی یا تصویری ضبط کند.

. برای کودک خود داستان بخوانید، بخصوص داستان های خیالی، زیرا داستان‌ها تصاویر خلاقه ای را که سنگ بنای قوه تخیل اوست مهیا می‌کنند.

. میزان وقتی را که کودک شما صرف تماشای تلویزیون، نوارهای ویدئویی، و فیلم می‌کند محدود کنید.