چطور رنگ ها را ست کنیم ؟
این چرخه رنگه ، توی این چرخه هر رنگی روبه روی هم و مکمل هم هستند و چشم ما انسان ها بعد دیدن هر رنگی مایله که مکملش را در کنارش ببینه .
جالبه که بدانید ، برای همینه که تو اتاق جراحی لباس پزشکا ابی سبز هست ، چون رنگ خون قرمز ، چشم شما‌مایله که رنگ مکمل یعنی سبز را ببینه تا اثرش برروی چشم شما خنثی بشود .
پس همه رنگ هارا با رنگ مکملش ست کنید .

مثلا مکمل آبی، نارنجی

مکمل قرمز ، سبز

مکمل زرد ، بنفش

حالا اگر وسط چرخه رنگ ، یه مثلث متساوی الاضلاع یا مربع یا مستطیل رسم کنید ، این رنگ ها که تو هر زاویه ای هستند ، رنگ هایی هستند که باهم هارمونی و همنشینی خوبی دارند .
پس میتوانید توی استایلتان ازش استفاده کنید .
این رنگ ها میتوانند تو طیف های مختلف استفاده بشوند یا تیرگی و روشنی های متفاوت .