تو این روزها که زمان بیشتری رو در خونه به سر میبرید، اگه دوست داشتید یک یا چند کاردستی زیبا با مواد بازیافتی درست کنید و روزی که به مدرسه میاید همراهتون بیارید، با کاردستی های زیبای شما میشه یه نمایشگاه تماشایی داشت.

تو این روزها که زمان بیشتری رو در خونه به سر میبرید، اگه دوست داشتید یک یا چند کاردستی زیبا با مواد بازیافتی درست کنید و روزی که به مدرسه میاید همراهتون بیارید، با کاردستی های زیبای شما میشه یه نمایشگاه تماشایی داشت.