نام فیلم :

(نامحدود) limitless

محصول: ۲۰۱۱ آمریکا

موضوع فیلم:

هرچیزی ممکن است، وقتی ذهنتان را باز میکنید!!

ستاره شناخته شده: رابرت دنیرو ، بردلی کوپر

داستان نویسنده فقیری که با خوردن یک داروی خاص توانست به تمام ظرفیتهای ذهنش دسترسی پیدا کند و از آن در معاملات. بازار ، ارز و سهام به خوبی استفاده کند. اما داستان به همین جا ختم نمی شود چراکه خیلیها به دنبال کشف راز او هستند و از طرف دیگر، مصرف آن داروی خاص، عوارض جبران ناپذیری ایجاد خواهد کرد.