ترسناک ترین پل جهان,پلی است شیشه ای که در ارتفاع ۱۸۵متری در بالای دره ای وحشتناک در چین ساخته شده است. این پل به قدری ترسناک است ک بسیاری با چشم بسته و یا چهاردست و پا از آن عبور می کنند.باید بدانید که مردم محلی به آن ( پل قهرمان ) می گویند زیرا برای رد شدن از آن باید اعصابتان بسیار قوی باشد.

این پل یکی از مکان های گردشگری ترسناکی است که در چین طی چند سال اخیر ساخته است. کارگران برای ساختن این پل جان خود را به خطر انداخته بودند و حتی بدون طناب ایمنی کار می کردند. به گفته یکی از کارگران به نام ژان جی فای ۵۰ساله اگر مردم این پل را آنقدر دست بالا نگیرند آن گونه که فکر می کنند هم ترسناک به نظر نمی رسد