فرهنگ لغت آکسفورد اعلام کرده است که استفاده از اصطلاح «وضعیت اضطراری آب‌وهوا» در فاصله ۱۲ ماه اخیر ۱۰ برابر افزایش یافته است و به همین منظور این اصطلاح را به عنوان واژه سال ۲۰۱۹ انتخاب کرد.

فرهنگ واژگان آکسفورد به دنبال افزایش صد برابری در استفاده از اصطلاحات’climate emergency’ یا «وضعیت اورژانسی آب و هوا» که گفته می‌شود با فوریت بیشتری صحبت کردن در ارتباط با آب و هوا را نشان می‌دهد، این کلمه را برای سال ۲۰۱۹ اعلام کرده است.

 

آکسفورد گفته است: این اصطلاحات وضعیتی را نشان می‌دهد که در آن اقدامات فوری برای کاهش یا متوقف کردن تغییرات آب و هوایی و جلوگیری از خسارت‌های جبران ناپذیر محیطی ناشی از آن ضروری است که طبعا افزایش صد برابری استفاده از این کلمه نشان میدهد وضعیت آب و هوای جهان طی سال گذشته در وضعیت اورژانسی نظیر سیل و آتس سوزی و طوفان قرار گرفته است.

طبق اطلاعات فرهنگ لغت آکسفورد، استفاده از “شرایط اضطراری آب و هوا” افزایش ده برابری یافته است.

آکسفورد گفته است که این انتخاب، نه فقط به افزایش آگاهی در مورد وضعیت آب و هوا، بلکه توجه ویژه به زبانی که ما برای بحث در مورد آن استفاده می‌کنیم کمک می‌کند. ظهور عبارت «آب و هوای اورژانسی« بیانگر حرکت آگاهانه به سمت زبان فوری در بیان این خبر بود. در سال ۲۰۱۹، «آب و هوا» رایج ترین کلمه مرتبط با «اورژانسی و اضطراری» بود و حتی سه برابر بیشتر از کلمه «اورژانس درمانی» استفاده شده است.

همچنین باید اشاره کرد کلمه سال فرهنگ لغت آکسفورد به این صورت انتخاب شده که “منعکس کننده اخلاق، روحیه یا نگرانی‌های سال گذشته است” و باید “پتانسیل پایدار به عنوان اصطلاح فرهنگی” را داشته باشد.