امیر محسنی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران در گفت‌وگویی درباره ماجرای واگذاری زمین به دو باشگاه پرسپولیس و استقلال اظهار داشت:

یکی از وظایف مدیریت شهری توسعه ورزش شهروندی و ورزش همگانی برای شهروندان در شهر تهران است.

بر همین اساس شهرداری تهران هم در دوره مدیریت اسبق، تصمیم به واگذاری موقت دو مجموعه ورزشی به باشگاه‌های قرمز و آبی گرفت.

وی افزود: بر همین اساس قراردادی ۵ ساله بین وزارت ورزش و شهرداری تهران منعقد شده که پایان این قرارداد در بهمن سال جاری است.

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران با اشاره به این که واگذاری زمین دو ورزشگاه به نام شهید کاظمی و امام رضا(ع) از طریق تهاتر با وزارت ورزش و شهرداری تهران صورت می‌گیرد، گفت:

البته این موضوع باید حتماً به تصویب شورای شهر تهران برسد.

متأسفانه برخی خبرهای منتشر شده، موید این موضوع است که ما قصد داریم بدون مصوبه شورا و دستور شهردار این اقدام را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام دهیم که صحیح نیست.

وی ادامه داد:

شهرداری تهران برای اجرای پروژه‌های شهری نیاز به همکاری با وزارتخانه‌ها دارد و این اقدام نیز در همین راستاست.

محسنی در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود واگذاری زمین به دو تیم استقلال و پرسپولیس به دلیل کمبود بودجه شهرداری به وقوع پیوسته و آیا این موضوع صحت دارد یا خیر؟ گفت:

در ۳۰ سال گذشته تهاترهای مختلفی بین شهرداری و سازمان‌های دولتی صورت گرفته است.

هر چند در حال حاضر شهرداری، دولت و بسیاری از دستگاه‌ها به دلیل کرونا و تحریم‌های ظالمانه دشمن در مضیقه مالی قرار دارند، ولی این اقدام در جهت توسعه سرانه ورزشی شهر و کمک به نشاط و شادابی شهروندان ورزش دوست تهرانی صورت خواهد پذیرفت.

وی تصریح کرد:

هر چقدر که به موضوعات و حواشی این قضیه دامن زده شود، از هدف اصلی دور می‌شویم.

ولی تأکید می‌کنم که واگذاری دائم دو ورزشگاه به استقلال و پرسپولیس (وزارت ورزش )حتماً با مصوبه شورای شهر و تصمیم شهردار تهران و وزیر ورزش صورت خواهد گرفت و این تصمیم گیری در صلاحیت سازمان ورزش شهرداری نیست.

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این که آیا واگذاری جدیدی به غیر از این دو ورزشگاه با وزارت ورزش وجود دارد یا خیر، گفت:

خیر. تهاتر با وزارت ورزش که اخیراً مطرح شده جهت توسعه حمل و نقل عمومی و توجه به کاهش آلودگی هواست.

محسنی در مورد این که کدام ورزشگاه دقیقا به تیم‌های استقلال و پرسپولیس واگذار می‌شود،گفت:

در حال حاضر بهره بردار از ورزشگاه شهید کاظمی تیم پرسپولیس

و بهره بردار از ورزشگاه امام رضا(ع) تیم استقلال است

و این که در آینده وزارت ورزش در صورت انجام توافق با شهرداری تهران ،چه تصمیمی بگیرد ما نقشی در آن نداریم.