سازمان جهانی بهداشت هشدار داد خوردن الکل راه مناسبی برای مقابله با استرس کروناویروسی نیست.

برخی از مردم در قرنطینه، برای فرار از استرس و ترس، به الکل پناه برده‌اند.