دانشمندان می گویند از آنجا که بخش بزرگی از سیاره ما قبلا ‘مصرف شده’، انسان برای استفاده از زمین به شکلی قابل دوام و موثر با انتخاب های سختی روبروست. این پیام اصلی ۵۰ کارشناس ممتاز درباره اهمیت زمین ها در مقابله با مجموعه ای از چالش های وجودی است که در یک سند سیاست گذاری تشریح شده است.

درحال حاضر دولت می خواهند بخش های وسیعی از خشکی ها را به طرح های بزرگ مقابله با گرمایش و نابودی طبیعت اختصاص دهند. در عین حال برای تولید مواد غذایی و مقابله با فقر به زمین های کشاورزی نیاز هست. این دانشمندان می گویند که در سیاره زمین کافی برای رسیدگی به همه این مشکلات در آن واحد وجود ندارد.

دکتر آرین دو برموند از دانشگاه برن سوئیس گفت: “ما روی یک سیاره مصرف شده زندگی می کنیم، و همه زمین هایی که مصرف نشده یا دست نخورده فرض می شوند، سرمنشاء فواید مهمی برای مردم به حساب می آیند.”

“زمین کافی برای همه این کارها به طور همزمان وجود ندارد – باید این موضوع را تشخیص دهیم و راه های بهتری پیدا کنیم – و این نیازمند مذاکرات زیاد میان بخش های مختلف جامعه و میان ملل است.”

این سند سیاست گذاری، که توسط نشریه “مقالات آکادمی علوم” (پی ای اس) منتشر شده، تشریح می کند که چرا زمین در مقابله با یک رشته مشکلاتی که بشر با آنها روبروست مهم است و از سیاست گذاران و صاحبان منافع می خواهد برای رفع سوءتفاهم بر سر استفاده از زمین و استفاده پایدار از منابع، بیشتر تلاش کنند.

آنها می نویسند: “زمین خیلی کمی وجود دارد که به طور بالقوه برای گسترش کشاورزی، شهرسازی، مقابله با تغییر اقلیم، یا حفاظت از تنوع زیستی ‘خالی’ یا ‘آزاد’ باشد بی آنکه استفاده از آن هیچ پیامد منفی نداشته باشد.”

انسان بخش بزرگی از سطح زمین را تغییر داده است. سه چهارم زمین های سیاره که زیر پوشش یخ نیستند از قبل برای کشاورزی، ساختن شهرها و معدن کاری مورد استفاده قرار گرفته و زمین کمی هم که مانده – اغلب با اهمیت فوق العاده برای بومیان – به طرح های بلندپروازانه برای جذب گازهای گلخانه ای یا ایجاد فضا برای طبیعت اختصاص داده شده است.

دکتر کِیسی رایان از دانشگاه ادینبورو گفت که زمین یک منبع محدود است و هیچ راه حل معجزه آسا و آسانی وجود ندارد. این کارشناسان می گویند راه حل ها برای مقابله با تغییر اقلیم و جلوگیری از نابودی طبیعت باید براساس شرایط هر منطقه تعیین شود. نویسندگان این گزارش دانش بشر در مورد کاربرد زمین را به صورت “حقایق ملموس” فهرست کردند.

منبع : BBCPersian