به بحث و بررسی پیرامون هرم نخست تحت عنوان “کوه AKA” بپردازیم. این هرم در “عملیات قطب جنوب انگلیس” بین سال های ۱۹۱۰ تا ۱۹۱۳ میلادی کشف شد. با گذاشتن نام “هرم” بر روی آن سعی شد تا به صورت رازی پنهان به دور از دسترس مردم جهان باقی بماند. بعدها از آن نام در هر یک از بررسی های زمین شناسی ناحیه مربوطه استفاده گردید.

به عقیده این زمین شناسان، مخفی کاری شان رویکردی هوشمندانه بوده است، اما تصور نمی کردند که ۱۰۰ سال بعد “حقیقت یاب ها” پرده از این راز برداشته و ماهیت هرم را شفاف سازی نمایند. در متن شایعه ذکر شده که هرم توسط موجودات فرازمینی یا آتلانتیس ساخته شده است. اکنون کوه دوم باعث راه افتادن چرخ نظریه های پنهان شده است. این کوه در این مختصات یافت می شود.اگرچه این کوه هرم شکل بسیار رازآلود جلوه می نماید، اما قله های هرمی شکل بسیار عادی اند و در بسیاری از مکانها مشاهده شده اند. نباید اعتنایی به حرف های کذب برخی افراد در فضای مجازی کرد.