نکته های کوتاه برای یک زندگی زیبا

 

از زمان یا کلمات با بی‌توجهی استفاده نکن. هیچ کدام قابل بازگشت نیستند

****

ذهن خود را به روی ایده های تازه بگشا

****

در جستجوی فرصت‌هایی باش که باعث شود دیگران خود را مهم احساس کنند

****

اگر بچه‌ای زمین بخورد و زانو یا آرنجش زخم شود ، به هر حال توجه نشان بده . بعد وقت بگذار و جای زخمش را ببوس تا خوب شود

****

ارزش هر لحظه را، با فکر‌کردن به لحظه بعد از دست نده

****

به کارت نظم بده . اگر نمی‌توانی، در این زمینه کتابی بخوان

****

حرف کسی را قطع نکن

****

برای خودت اهداف کوتاه مدت و اهداف بلند مدت تعیین کن

****

پیش از مسافرت، درباره مکانهایی که خواهی رفت مطالعه کن، یا بهتر از آن درباره آنها فیلمی ببین

****

پیش از عازم شدن به سمت فرودگاه، به آژانس هوایی مربوطه تلفن کن . مطمئن شو که پرواز سروقت خواهد بود

****

بچه‌ها را به باغ وحش ببر

****

هنگامی که می خواهی ورود یک تازه وارد را به دفتر کارت خوشامد بگویی، از جا برخیز

****

اصرار ند اشته باش زندگی یک نفر دیگر را تو اداره کنی

****

همیشه آماده باش. برای تأثیرگذاری در نظر اول، هرگز شانس دوباره نخواهی یافت

****

هنگام گرفتن یک تصمیم مهم عجله نکن .

****

برای دیگران قابل درک خواهد بود اگر بگویی : کمی وقت می خواهم تا درباره‌اش بیشتر فکر کنم. آیا امکان دارد فردا به شما اطلاع دهم؟

****

مانع خود نشان دادن دیگران نشو

****

عادت کن هنگام ورود به منزل کیف پول و سوئیچ اتومبیلت را جای ثابتی بگذاری

****

وجه عوارض جاده را برای اتومبیل پشت سرت بپرداز و با این کار روز یک نفر را با شادی شروع کن

****

پیش از خوردن هر وعده غذا، خدا را شکر کن

****

مراقب مشکلات بزرگ باش . آنها گاه در لباس فرصت‌های بزرگ  خود را نشان می‌دهند

****

تا آخر خط برو . وقتی کاری را قبول می‌کنی، تمامش کن

****

یک تردستی با ورق یاد بگیر

****

تاوان بی اعتمادی مردم را بپرداز

****

هرگز در سر کار اعتراف نکن که خسته ، عصبانی یا کسل هستی

****

همواره چندین راه حل پیش رو نگه دار

****

تصمیم بگیر صبحها نیم ساعت زودتر بیدار شوی و این کار را یک سال ادامه بده . با این کار هفتاد و نیم روز به ساعات دنیای بیداریت اضافه خواهی کرد

****

یک اشتباه را دوبار تکرار نکن

****

ده درصد درآمدت را پس انداز کن

****

اگر دعوتنامه‌ای دریافت کردی که درخواست پاسخ داشت، فوراً به آن پاسخ بده اگر شماره تلفنی ضمیمه بود، به آن تلفن کن، وگرنه یادداشتی ارسال کن

****

همیشه یک سوئیچ اضافی برای مواقعی که ممکن است در اتومبیلت را از داخل قفل کنی، جایی پنهان کن

****

هرگز چیزی را که نیاز نداری ، به صرف حراج بودنش نخر

****

هیچ فرصتی را برای تحسین و قدردانی از دست نده

****

هرگز با کسانی که بسیار ثروتمندتر یا فقیرتر از تو هستند ، از پول حرف نزن

****

در بند کیفیت باش

****

با پرسیدن این سئوال که : آیا این به من کمک خواهد کرد که فرد بهتری شوم  هدفهایت را ارزیابی کن

****

فرزندانت را به خاطر آنچه هستند عزیز بدار، نه به خاطر‌آنچه می‌خواهی باشند

****

هنگام مذاکره بر سر حقوق، ببین چه مقدار می خواهی، ده درصد بیشتر بگو

****

هرگز قدرت کلمات را در التیام و آشتی‌دادن رابطه‌ها دست کم نگیر

****

پس از سخت‌کوشی برای به دست آوردن چیزی که می‌خواستی، وقت بگذار و از آن لذت ببر

****

با عشق ازدواج کن

****

قهرمان کسی باش

****

ذهن تو در هر لحظه قادر است تنها یک فکر را در خود جا دهد . کاری‌کن که آن فکر مثبت و سازنده باشد

****

قدر نعمتهایت را بدان

****

به مادرت تلفن