شورای سیاستگذاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب، مصلای بزرگ تهران را به عنوان مکان برگزاری این رویداد برگزید.

قادر آشنا قائم‌مقام نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، درخصوص تصمیم‌گیری درباره مکان برگزاری این رویداد فرهنگی، به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شورای سیاستگذاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به این جمع‌بندی رسید که مصلای تهران به عنوان گزینه نهایی برگزاری نمایشگاه کتاب باشد.

از نظر شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب تهران، مکان قطعی برگزاری این رویداد مصلی است، اما باید موضوع با مسئولان مصلی نیز مطرح شود.
سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران از تاریخ ۲۶ فروردین تا ۵ اردیبهشت سال آتی برگزار خواهد شد.