رمز واقعی موفقیت

 

سفری که هزاران فرسخ است ،با یک قدم ساده آغاز می شود.

قانون ساده ای که برای موفقیت وجود دارد:ا

گر شما کارهایی را که افراد موفق بارها و بارها انجام داده اند به کار ببرید ،سرانجام همان نتیجه ای را بدست می آورید که آنها بدست آورده اند در مقابل اگر کارهای افراد موفق را انجام ندهید هیچ چیز نمی تواند به شما کمک کند.

موفقیت تصادفی نیست به بخت و اقبال هم ربطی ندارد بلکه نتیجه طرح و هدف است ،پیروزی نتیجه علت و معلول است.

جهان بیرون آیینه ی درونتان است.هر آنچه در درونتان فکر می کنید،بازتاب آن در زندگی به شما می رسد.

اگر می خواهید بدانید چه چیزی در درون کسی در حال وقوع است ،تنها کافی است به وقایع زندگی آن شخص توجه کنید.
قانون تطابق بیان می کند:دنیای بیرون مطابق دنیای درون است.
شما هرگز نمی توانید برای مدت طولانی به چیزی در دنیای برون دست یابید و آن را نگهدارید مگر اینکه آن را در درونتان مهیا کرده باشید .
برای بیشتر داشتن اول خودت بیشتر مایه بگذار.(گوته)
برای خلق زندگی متفاوت ،در همه زمینه ها، باید فرد دیگری شوید .شما باید آن تجربیاتی را بیاموزید وپرورش دهید که به شما خرد و تفکر را می دهد که برای داشتن زندگی شگفت انگیزلازم است و هیچ راه میانبری وجود ندارد.
همه شما نیازمند نقشه پروازی هستید که قبل از شروع سفر در پرونده اتان موجودباشدکه در طول سفر مدام باید وضعیتتان را تصحیح کنید.
راز حقیقی موفقیت این است که بدانید زندگی همانند سفری است که مسافتهای طولانی را باید بپیماید.
قدرتهای درونییتان را زنده کنید.انسانی شوید که می خواهید باشید و احتمال رسیدن به مقصدتان راافزایش دهید.

 

در کل همه ی ما چهارهدف اصلی داریم :

۱- سلامت باشیم و زندگی طولانی را سپری کنیم .

۲- کاری را انجام دهیم که از آن لذت ببریم و درآمدمان هم خوب باشد.

۳- روابط سالم و شادی داشته باشیم با کسانی که دوستشان داریم و برایشان احترام قائلیم و آنها هم در عوض مارا دوست بدارند و به ما احترام بگذارند.

۴- آنقدر استقلال مالی داشته باشیم که محتاج کسی نباشیم و نخواهیم در مورد پول نگران باشیم

وقتی در این موارد نمره ی ۱ تا ۱۰ را به خودتان می دهید می فهمید که بیشترین نگرانیهای زندگیتان در آن قسمتی است که کمترین امتیاز را دارد.

موفقیتهای بزرگ حاصل توجه وافر و زحمت بی منتهاست،حتی برای کوچکترین و ظریفترین نکات.

 

نگرش به جهان با حس فراوانی

وقتی حس فراوانی دارید،مایل هستید جهان را در مسیرخیرخواهی ببینید. باور می کنید که دنیا مکانی خوب و پر از انسانهای خوب است ،احساس می کنید امروز بهترین زمان ممکن برای زندگی کردن است.

با حس فراوانی شما انسانی مثبت و سازنده خواهید شد و به جای تمرکز کردن بر خود مشکل به راه حل آن تمرکز خواهید کرد.

اگر احساس کمبود د اشته باشید فردی مخالف می شوید .باور خواهید داشت که موفقیت کاملا” به بخت و اقبال مربوط است.
شما هر خصوصیتی را که پرورش دهید همان خصوصیت را می گیرید و نیروی آن بر شما غلبه می کند.با پرسیدن مهمترین سوال آغاز کنید:واقعا” قصد دارم با زندگی ام چه کنم ؟؟؟؟

کلید موفقیت مشخص کردن کاری است که از انجام آن بیشترین لذت را می برید،و سپس پیدا کردن راهی که زندگی خوبی برای خودتان بسازید تا بتوانید آن کار را انجام دهید (ناپلئون هیل)

گفته اند:آنچه را که عاشقش هستی انجام بده ،پول به دنبالش خواهد آمد.

دانستن اینکه چه می خواهید ،اولین قدم برای کسب آن است .

تصور کنید هیچ محدودیتی وجود ندارد.

 

راز حقیقی اینست که کاملا”مطمئن شوید هر کاری که امروز انجام میدهید و هر تصمیمی که می گیرید شما را به سوی مقصدتان حرکت می دهد.

هدفتان را باور کردنی کنید
هرچه ذهن بشر بیشتر بتواند متقاعد شود باور می کند ،به همان اندازه هم بیشتر می تواند موفق شود. (ناپلئون هیل)

هر کسی می خواهد بدود ،در ابتدا باید راه برود

وقتر بر بخشش تمرکز کنید،مسلما”در مسیر ثروت گام بر خواهید داشت .

انسانهای موفق زمانی که چیزی با روش مورد نظرشان جور در نمی آید انتخابهایشان را گسترش می دهندو از روشهای جایگزین یا انتخاب دیگر استفاده می کنند.

هر چه تصویر ذهنی اهدافتان واضح و روشن تر باشد،در واقعیت هم زودتر به آن دست می یابید .

هرچه دلایل بیشتری برای موفقیت داشته باشید، بیشتر احتمال دارد که هنگام حرکت به سوی مقصد (غیر قابل توقف ) شوید.

اگر از انتخاب جایگاه فعلیتان راضی نیستید، به جای منفعل بودن فعال و مبتکر باشید.

آ براهام مزلو:داستان بنی آدم ،داستان مردان و زنانی است که خود را ارزان می فروشند.

هرگز از تقاضا کردن نهراسید

در انجیل آمده :ندارید به این دلیل که تقاضا نمی کنید.

اگر از محصول کنونی اتان راضی نیستید،امروز شروع به کاشتن چیزی متفاوت کنید.

در مرور انتخابهایتان ، همیشه اینن احتمال را بپذیرید که ممکن است کاملا” اشتباه کرده باشید .مشتاقانه آن را بپذیرید و در صورت لزوم راه دیگری را انتخاب کنید.