کتابخوان الکترونیکی برای افراد نابینا

نخستین دستگاه کتابخوان الکترونیکی بِرِیل چندخطه به تازگی رونمایی شده است و کارکرد آن برای افراد نابینا، درست مانند استفاده مردم عادی از آمازون کیندل (Amazon Kindle) است.

این دستگاه جدید که «کانیوت» نام دارد، قابلیت ذخیره سازی متن های با حجم بالا را داراست و افراد نابینا قادر خواهند بود کتاب های ذخیره شده را به وسیله خط بریل بخوانند.
کانیوت توسط یک شرکت بریتانیایی ساخته شده و ۹ خط بریل را بطور همزمان نمایش می دهد. دکمه هایی در کنار این دستگاه کتابخوان قرار دارند که به وسیله آن ها می توان به صفحات قبل یا بعد کتاب رفت و برای مقدار مطلب خوانده شده، نشانه گذاری کرد.