یکی از مهارت های مورد نیاز زندگی مشترک، مهارت دلجویی کردن است.

از آنجا که خانم ها خیلی شنیداری هستند و دوست دارند بشنوند بهتر است، مردها عبارت هایی مانند این که

«من هنوز تو رو دوست دارم» و «تو برایم مهمی» و «من منظوری نداشتم» را زیاد استفاده کنند. نیاز ذاتی خانم ها دوست داشته شدن و دوست داشتن است؛ بنابراین وقتی در موضوعی قرار می گیرند که آزرده خاطرند نیاز ذاتی شان، آسیب می بیند و با خودشان فکر می کنند «من رو دوست نداره» یا «نفهمید من دوستش دارم.»

لازم به ذکر است که نیاز ذاتی آقایان نیز قدرت و توانایی است. معمولا در بحران ها احساس آزاردهنده آقایان بی کفایتی و تحقیر شدن است؛

بنابراین باید کلماتی به کار گرفته شود که این احساس از او گرفته و حس توانمندی به او بازگردانده شود؛ بیان عبارت هایی مانند

«من می دونم که تو می تونی» و «می دونم به فکر ما هستی و حواست هست» بسیار مهم است.

به طور کلی در دلجویی کردن باید به فرهنگ کلماتی که بین تان است، بیشتر توجه کنید و هر آنچه را که برای بهتر شدن حال طرف مقابل تان لازم است انجام دهید.