ملکه تاریکی لقب زیباترین زن سودانی،  تنها ۲۴ سال دارد. و در طول عمرش بارها به علت رنگ بسیار سیاه پوستش مورد توجه قرار گرفته است!

توجه ای منفی در گذشته ولی مثبت در زمان حال، او فردی است که به علت رنگ تیره پوستش تحقیر میشد. اما حالا بیشتر  سالن های مد  به دنبالش هستند.

نیاکیم مبتلا به بیماری نادری است که به ملانین معروف است. این بیماری برخلاف  زالی  که عدم رنگدانه در بدن فرد را دچار سفیدی در مو و پوست میکند. به علت وجود زیاد رنگدانه فرد مبتلا دچار سیاهی بیش از حد پوست و مو میشود.