کتاب تونل اثر ارنستو ساباتو، رمان‌نویس بزرگ آرژانتینی است.

ساباتو از جمله مهم‌ترین و بـرجسته‌ترین رمان‌نویسان آمریکای لاتین و اد‌بیات اسپانیایی‌زبان است.

ساباتو درسال ۲۰۰۷ کاندید جایزه‌ی نوبل بود.

چاپ اول کتاب تونل د‌ر سال ۱۹۴۸ با اقبال فراوان منتقد‌ان اد‌بی و تود‌ه‌ی کتابخوان مواجه شد.

داستان کتاب تونل

کاستل نقاشی معروف و شناخته شده و در عین حال مغرور و خود محور است که همیشه از منتقدان و درک نشدن حقیقی آثارش بیزار است.

خود‌محوری‌اش او را مردی منزوی کرده و در عین حال خودبینی و غرور به همراه ذات دوگانه هنرمندش شخصیتی منحصر به فرد و یگانه به او می‌بخشد.

اما در یکی از نمایشگاه‌هایش با دیدن زنی که به کار او خیره مانده، متوجه می‌شود که این زن تنها انسان روی زمین است که او را درک می‌کند!

کاستل هنگامی که متوجه می‌شود ماریا دقیقا به قسمتی از تابلو که برایش مهم است و هیچ منتقدی به آن نپرداخته، خیره شده است، حس می‌کند که جفت روحش را یافته و عشقی جنون‌آور را تجربه می‌کند.

ادامه رمان درباره چگونگی پیدا کردن این زن توسط کاستل و برقراری رابطه با او و نهایتا به قتل رساندن ماریا است.

در واقع داستان در سلول بازداشتگاه توسط کاستل اعتراف می‌شود.

خط به خط داستان سرشار از جمله‌هایی دقیق، بیان مو به موی ذهنیات کاستل و دید روانشناسانه او به موضوعات است.

یکی از زیباترین قسمت‌های کتاب، توصیفاتی است که کاستل درباره روابط و انسان‌ها با استفاده از تونل دارد و بی شک برازنده‌ترین نام برای عنوان کتاب است.

مشخصات رمان

  • کتاب تونل
  • نویسنده: ارنستو ساباتو
  • ترجمه: مصطفی مفیدی
  • انتشارات: نیلوفر
  • تعداد صفحات: ۱۷۴
  • قیمت چاپ ششم: ۱۲۰۰۰ تومان