زبان زندگى (ارتباط بدون خشونت)

نام اصلى: Nonviolent communication a language of life

نویسنده: مارشال روزنبرگ

مترجم / مصحح: کامران رحیمیان

ما هر روز با افراد متعدد و با دلایل متفاوتی در ارتباط هستیم. پیامد هر ارتباط را چگونه “احساس” می‌کنیم؟ بیشتر احساس خشنودی داریم و یا عدم رضایت؟ در ارتباطی که پیامد آن سرور بود چه ویژگی‌هایی وجود داشت؟ کدام کلمات را استفاده کردیم که ارتباط عمیق‌تر و غنی‌تری را برای‌مان به همراه داشت.

زبان زندگی ارتباطی است بدون خشونت و به ما کمک می‌کند تا با خود و دیگران به گونه‌ای مرتبط شویم که محبت ذاتی‌مان شکوفا شود. همچنین ما را راهنمایی می‌کند تا بتوانیم روش ابراز خودمان و گوش کردن به دیگران را با تمرکز بر چهار عرصه دوباره‌سازی کنیم؛ آنچه را که “مشاهده می‌کنیم”، “احساس می‌کنیم”، “نیاز داریم” و آنچه را که ما “تقاضا کنیم” تا زندگی‌مان را غنی سازیم.

روزنبرگ در این کتاب می‌کوشد در عین حفظ سادگی بیان، مهم‌ترین مفاهیم علمی روانشناسی ارتباطات را به شکلی دقیق و کاربردی برای مخاطب توضیح دهد.