کارلوس فوئنتس نویسنده مکزیکی (۲۰۱۲-۱۹۲۸) از برجسته‌ترین و مشهورترین نویسندگان اسپانیایی‌زبان قرن بیستم محسوب میشود. از آثار مشهور وی می‌توان به «مرگ آرتیمو کروز»، «پوست‌انداختن» و «گرینگوی پیر» اشاره کرد که خوشبختانه هر سه کتاب به همراه بسیاری دیگر از آثار فوئنتس در ایران ترجمه و منتشر شده اند.

فوئنتس نویسنده‌ای بود که با توجه به تجربیات و تحصیلات خود در سیاست (که تا سطح سفیر مکزیک در فرانسه ارتقاء یافته بود) بیشتر به طرح مضامین سیاسی در قالب تاریخ مکزیک در داستان هایش می‌پرداخت اگرچه مضامین آثار وی در عین حال جهانشمول و انسانی هم بودند مانند مرگ و عشق. وی با آثار خود به گسترش فرهنگ مکزیک در دنیا کمک شایانی نمود.

«کنستانسیا» از جمله داستان‌های کوتاه و متاخر وی محسوب میشود که نسبتا سخت و تودرتو است، فضایی وهمی و غیرعادی دارد و زمان و مکان در آن در هم پیچیده است. یک جراح آمریکایی میانسال با همسر اسپانیایی خود در آمریکا زندگی می‌کند و خاطراتی از حال و گذشته را با رویا و امیال و حسرت هایش درهم می‌آمیزد. در عین حال یک همسایه روس و تبعیدی نیز در همسایگی آنان قرار دارد که به جذابیت و غرابت کتاب می‌افزاید