مرد برفی موجودی افسانه‌ای است که بسیاری فکر می‌کنند چنین موجودی ساکن کوه‌های بزرگ هیمالیا و (کشورهای نپال و تبت است. بنا به داستان‌ها او جثه‌ای به بزرگی یک خرس بزرگ سفید دارد و همانند انسان بر روی دو پا راه می‌رود. گفته می‌شود که بومیان و کوهنوردان در هوای بد کوهستان یتی را گه گاه می‌بینند. همچنین گفته می‌شود که گاهی به مردمان گمشده در کوه کمک می‌کند. از این موجود با نام‌های «بزرگ پا» (Big Foot) و ساسکواچ (Sasquatch) هم نام برده شده‌است.صفحه رسمی توییتر ارتش هندوستان اعلام کرده است که به ردپای *یتی برخورده اند. آنها حتی عکس هایی نیز به عنوان مدرک از رد پاها منتشر کردند.