۱- خواستن:

به کائنات دستور دهید. برگه ای برداشته و روی آن بنویسید که دوست دارید زندگی شما چگونه باشد .مثلا بنویسید:من بسیار خوشحال هستم ،سپاس گزارم که … دارم.

لیست شما هر اندازه ای که میخواهید می تواند طولانی باشد . شما باید جملات را به زبان حال بنویسید ( آن چیزی را که میخواهید،هم اکنون دارید).شما نباید چیزی را بیشتر از یک بار بخواهید زیرا شما یک بار به کائنات دستور می دهید .این شروع خلق فرایند است و شما می توانید به مرحله دوم بروید.

۲-باور داشتن:

شما باید باور داشته باشید که هر چیزی که میخواهید از قبل به شما تعلق دارد .شما باید باور داشته باشید که هر چیزی را که میخواهید در همین لحظه دارید.زمانی که تلاش می کنید با قانون جاذبه چیزی را خلق کنید باید باور داشته باشید که آن چیزها اکنون مال شما هستند.شما باید نقش بازی کنید،خود را در خانه ای که دوست دارید ببینید.کائنات شرایط ،انسان ها و یا رویدادهایی که شما برای جذب آنها آرزو کردید را خلق می کنند.

۳-دریافت:

مرحله آخر دریافت است . به سراغ احساسی که قبلآ نسبت به آرزوی خود داشته اید بروید. وقتی که شما درباره ی چیزی که آرزو دارید احساس خوبی داشته باشید،این احساسات و نوسانات را به سوی کائنات روانه می کنید.این کار قدرت کافی برای آشکار کردن چیزی که می خواهید در زندگی داشته باشید را به شما می دهد.

تلاش نکنید که بدانید کی ، کجا و چگونه آرزوی های شما به سوی تان می آیند ،کائنات آن ها را از شما دور خواهند کرد.فقط آن ها را احساس کنید و خواسته های شما و آرزو هایتان آشکار خواهند شد.