فرانچسکو سیریلو پژوهشگر و کارآفرین موفق، این روش را برای مدیریت کردن زمان هنگامی که در مقطع دانشگاهی تحصیل می کرده، بکار برد تا به واسطه آن بتواند اهداف تحصیلی خود را به خوبی دنبال کند. او از یک تایمر به شکل گوجه فرنگی که به صورت مکانیکی کار می کند برای تقسیم بندی زمانی استفاده می کند. نام این تکنیک هم از پومودورو به معنای گوجه فرنگی در زبان ایتالیایی گرفته شده است.

• پایه و اصول تکنیک پومودورو:

تکنیک پومودورو بر این نکته تاکید دارد که در نظر گرفتن زمانی مشخص براى فعالیت یا تکلیف مورد نظرتان منجر به اجرای سریع تر و با تمرکز بیشتر می شود، نسبت به موقعیتی که بدون توجه به زمان صرف شده بخواهید تکلیفی را به پایان برسانید. همچنین زمانی که چندین کار را به صوت همزمان انجام می دهید، به دلیل عدم تمرکز کافی و حواس پرتی نمی توانید حداکثر بازدهی و کارایی خود را داشته باشید.

• شیوه اجرای تکنیک پومودورو:

١. اهداف خود را به گام های کوچک تقسیم کنید:

رویارویی یکباره با اهداف بزرگ، می تواند هراس برانگیز باشد، اما زمانی که همان هدف را به قدم های کوچکتر تقسیم کنید، با آسودگی خاطر بیشتری این مسیر را طی خواهید کرد. پس از خود مسیر بیشتر لذت خواهید برد. همچنین زمانی که اهداف کوچک تر عملی می شوند با انگیزه بیشتری در جهت رسیدن به نهایت مطلوبتان حرکت خواهید کرد؛ در نتیجه با تمرکز بیشتر و بازدهی بالاتری به هدف نهایی خود نزدیک می شوید.

٢. برنامه ریزی کردن:

پیش از شروع اجرای تکنیک پومودورو لازم است در زمینه تعداد فعالیت یا تکالیفی که قصد انجام آن ها را دارید و همچنین تخمین زمان لازم برای اجرا، برنامه ریزی داشته باشید.

٣. ناتوانی در حفظ تمرکز برای طولانی مدت:

یکی از اصول اساسی تکنیک پومودورو این است که انسان نمی تواند برای مدت زیادی توجه و تمرکز خود را حفظ کند. پس داشتن زمانی برای استراحت بعد از هر ٢۵ دقیقه کار و فعالیت اهمیت دارد.

۴. استفاده از تایمر ٢۵ دقیقه ای:

از یک تایمر برای زمان بندی ٢۵ دقیقه ای برای انجام تکلیفی که در حال حاضر برایتان اولویت دارد استفاده کنید. در ازای هر ٢۵ دقیقه، مدت زمان ۵ دقیقه به خودتان استراحت بدهید. این روند را ۴ مرتبه اجرا کنید و سپس زمانی معادل با ١۵-٣٠ دقیقه زمان استراحت در نظر بگیرید تا برای ۴ دور ٢۵ دقیقه ای دیگر آماده شوید.

• نحوه سپری کردن زمان های استراحت:

همان طور که توضیح دادیم بعد از هر ٢۵ دقیقه، یک بازه ۵ دقیقه ای برای زمان استراحت لازم است. بلند شدن از میز کاری، نوشیدن آب و قدم زدن باعث افزایش جریان خون بدن می شود و بازدهی ذهنی افزایش پیدا می کند. پس از پایان ۴ بازه ٢۵ دقیقه ای، نیز زمان ١۵-٣٠ دقیقه استراحت لازم است که می توانید به هر فعالیتی که آرامش ذهنی بیشتری به واسطه آن کسب می کنید بپردازید.

• پایبند بودن به برنامه زمانی:

چیزی که در استفاده از تکنیک پومودورو برای مدیریت زمانی اهمیت دارد، پایبندی به برنامه است. عوامل مختل کننده تمرکز مانند موبایل، تماس تلفنی، خانواده و دوستان می توانند کارایی این روش را پایین بیاورند. پس در صورت امکان کارهای متفرقه را به زمان های استراحت خود موقوف کنید. می توانید در صورت امکان اطرافیان خود را نسبت به برنامه زمانی تان مطلع کنید تا در حین اجرای آن تداخلی ایجاد نشود.