یک استارت آپ کالیفریایی ادعا می کند یک ماشین خودکار فروش پیتزا ساخته که می تواند با یک رستوران رقابت کند.

شرکت Basil Street از سیستم خود به تازگی رونمایی کرده که قادر به پخت یک پیتزا در ۳ دقیقه است. در این ماشین خودکار یک اجاق سریع وجود دارد که فرایند پخت آن سریع است و در آن از اشعه مایکروویو استفاده نمی شود.

مشتریان می توانند بین پیتزاهای پپرونی، چهار پنیر و پیتزای ماه، گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنند. قیمت پیتزاهای این ماشنی بین ۶.۹۵ تا ۱۱.۹۵ دلار است.

در این ماشین خودکار می توان ۱۵۰ پیتزای یخ زده ذخیره کرد. پخت هر کدام از آنها فقط ۳ دقیقه طول می کشد. نمایشگری لمسی روی ماشین خودکار برای ثبت سفارش و پرداخت هزینه با کارت اعتباری وجود دارد.