لوگوی نایکی یکی از ساده ترین لوگوهایی است که وجود دارد اما توانسته به خوبی بار برند بیلیون دلاری اش را به دوش بکشد.

“کرولین دیویدسن” سال ۱۹۷۱ لوگوی “نایکی” را طراحی کرد. این لوگو از “نایکی” الهه بالدار یونانی الهام گرفته شده است. لوگوی نایکی چنان ساده است که آن را پیچیده می کند! این لوگو می تواند به شکلهای مختلف و به منظور هدفهای گوناگون برای پیروزمندی بیشتر برند بکار گرفته شود و همچنان بهترین نتیجه را داشته باشد.

لوگوی نایکی از دو خط قوس دار ساده تشکیل شده است که این حالت کمانی بیانگر حرکت و سرعت می باشد. در اسطوره های یونانی، “نایکی” الهه بالدار پیروزی است.

این اسطوره ی یونانی و برند الهام گرفته از آن، ویژگیهای مشابهی دارند که می توان آنها را در سه کلمه ی پرواز، پیروزی و سرعت خلاصه کرد. الهه یونانی قدرت پرواز کردن داشت و برند الهام گرفته از آن ثابت کرد که با کفشهای نایکی هم می توان پرواز کرد، همان کاری که مایکل جوردن با پرشهای بلندش در بسکتبال انجام داد!

کرولین وقتی دانشجوی دانشگاه پورتلند بود لوگوی نایکی را طراحی کرد. پیشنهاد نام نایکی را هم او به عنوان گزینه ی دوم به کمپانی داد چون “Phil Knight” بنیانگذار نایکی از قبل نام “Dimension 6” را انتخاب کرده بود. در نهایت نایکی به عنوان نام برند انتخاب شد و بعدها کرولین به استخدام نایکی درآمد. همچنین از او به خاطر کارهای مهم و اساسی که برای کمپانی انجام داده بود، تقدیر ویژه ای به عمل آمد.

کمپانی نایکی بدون داشتن لوگوی زیبا و نام شایسته نمی توانست جایگاهی اینچنین را از آن خود کند. نایکی با اعتمادش به توانایهای کرولین توانست سرمایه ای بیلیون دلاری را از آن خود کند و جزئی از زندگی مردم در سرتاسر دنیا شود.

امروزه نایکی تنها نشان حرکت و سرعت نیست بلکه بیانگر گسترش فرهنگی و همبستگی جهانی است. این برند با تلاش پیوسته اش توانست دامنه ی گسترده ای از جوامع انسانی را به مجموعه ی نایکی اضافه کند. حالا در هر خانه ای در گوشه کنار دنیا رد پای نایکی وجود دارد.

نایکی می خواست چیزی بیشتر از یک جفت کفش به دنیا عرضه کند و ثابت کند ساختن کالا به تنهایی ارزشی ندارد. چیزیکه باعث پیروزی می شود پژوهش، نوآوری و بدست آوردن بازارهای بیشتر و گسترده تر است.