لوکزامبورگ اولین کشور در جهان است که تصمیم گرفته است حمل و نقل عمومی خود را جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی رایگان کند

لوکزامبورگ کشوری در شمال فرانسه است که با آلمان، فرانسه و بلژیک همسایگی دارد. این کشور یکی از  سه کشوری هست  که بیشترین درآمد سرانه را  در دنیا دارد و اغلب بهعنوان امنترین کشور دنیا اسم برده میشود. این کشور جزو کشورهایی با چند فرهنگ است. اغلب مردم به چهار زبان فرانسوی، آلمانی، انگلیسی و لوکزامبورگی صحبت میکنند. درآمد اصلی این کشور از فعالیتهای بنگاههای اقتصادی و بانکداری است و یکی از بزرگترین مراکز بانکداری اروپاست. رفتوآمد از لوکزامبورگ به کشورهای همسایه به راحتی صورت میگیرد و با قطارهایی که چندین بار در روز حرکت دارند تا بروکسل ٣ ساعت، تا پاریس ٢,۵ ساعت و تا تریه در آلمان ۴۵ دقیقه فاصله است