لطفا گوسفند نباشید (۱)

 

 

ما به دنیا آمده ایم تا عشق و خلاقیت خداوند را ادامه دهیم.

 

مواظب سخنان• خود باشید آن ها خلاق هستند.

 

ساده ترین کار در جهان این است که خود باشی و سخت• ترین کار در جهان این است که کسی باشی که دیگرانت بخواهند.

 

اندیشه حقیر انسان• را حقیر نگه می دارد !

 

پشتکار تنها مرز میان شکست و ناکامی است.

 

دست شکسته• ات را داخل آستین پنهان کن و صدای خنده ات را به گوش همه برسان.

 

کامیابی تو• ویژگی هایی دارد که حتی دوستان نزدیکت را ناراحت می کند.

 

می دانی راز شکست• چیست؟ راضی کردن همگان!

 

هرگز با کران پچ پچ نکن و به کوران چشمک نزن !

 

دو• گروه قادر به تغییر افکارشان نیستند : احمق ها و مردگان

 

اعتراف به ایمان یک• انسان در عمل اوست نه در گفته هایش.

 

شادی دلیلی نمی طلبد این ناشادی است که• دلیل می خواهد.

 

بگذار کارهایت یک راز باقی بماند فقط نتایج را به مردم نشان• بده.

 

ترس از رنج بدتر از خود رنج است.

 

علت جرات نداشتن ما دشواری امور• نیست ، چون جرات نداریم امور دشوار می نمایند !

 

یکی از این روزها هیچ یک از• این روزها نیست ، امروز روزی است که باید کاری بزرگ را آغاز کنی !

 

بهتر است• روی کف پاهایمان بمیریم تا روی زانوانمان زندگی کنیم !

 

اگر تو اشتباهی مرتکب• نشده ای مفهومش این است که تلاشی کامل و صد در صد هم نداشته ای.

 

قابل اعتماد• بودن ارجمندتر از مورد علاقه بودن است.

 

مانند توپ پلاستیکی باشید که هر چه• محکمتر به زمین می خورد بالاتر می رود !

 

اذهان بزرگ فرصت ها را به وجود می• آورند ، اما دیگران منتظر فرصت می نشینند !

 

برای رسیدن به هر هدف بزرگ و• ارزشمند امروز تنها روزی است که وجود دارد !

 

برای رسیدن به شادکامی همیشه امید• بهترین را داشته باش و برای بدترین آماده باش !

 

انسان موفق کسی است که می• تواند با آجرهایی که دیگران برایش پرتاب می کنند بنیادی محکم بنا کند این• فرمول را به خاطر بسپار : نه بار زمین بخور ، ده بار برخیز !

 

برنامه ریزی کردن• یعنی تصمیم برای آن که امروز چه چیزی را تغییر دهید تا فردایتان با دیروز متفاوت باشد.

 

افکار بزرگ هدف دارند ، افکار کوچک آرزو !

 

با خودت تکرار کن : من خم• می شوم اما نمی شکنم !

 

غیر ممکن ها اغلب کارهایی هستند که برایشان تلاشی نشده• است !

 

اگر شخصی یک بار مرا فریب دهد شرم بر او باد ، اگر دو بار مرا فریب دهد• شرم بر من باد!

 

خوشی ها و اندوه های مان را خیلی بیش از آنکه آنها را تجربه• کنیم برمی گزینیم !

 

اگر می توانستیم دست هایمان را با همان انرژی زبان مان به• حرکت درآوریم چه کارهای حیرت انگیزی که می توانستیم انجام دهیم.

 

 

خرد در میزان• دانش و آگاهی نیست بلکه در میزان بهره وری از آن است !