بررسی قیمت خرید آپارتمان های ۶۰ متری و تعداد معاملات ملکی انجام‌شده در بازار مسکن تهران نشان می‌دهد که هم‌اکنون متراژ مورد جست‌وجوی متقاضیان مصرفی در اغلب مناطق شهر تهران تا ۶۰ متر مربع است. در بین متقاضیان این گروه متراژی، خانه اولی‌هایی حضور دارند که ارزش نقدینگی آنها پس از تورم شدید ملکی در […]

بررسی قیمت خرید آپارتمان های ۶۰ متری و تعداد معاملات ملکی انجام‌شده در بازار مسکن تهران نشان می‌دهد که هم‌اکنون متراژ مورد جست‌وجوی متقاضیان مصرفی در اغلب مناطق شهر تهران تا ۶۰ متر مربع است.
در بین متقاضیان این گروه متراژی، خانه اولی‌هایی حضور دارند که ارزش نقدینگی آنها پس از تورم شدید ملکی در مدت کمتر از دو سال اخیر، به شدت کاهش یافته و آن‌گونه که باید، نتوانسته‌اند بودجه خود را ترمیم کنند و پرقدرت به بازار مسکن بازگردند بنابراین حتی خرید آپارتمان کوچک نوساز برای بسیاری از آنها ناممکن است.
از آنجا که اغلب آپارتمان‌های کوچک متراژ آگهی شده نزد بنگاه‌های ملکی در بازار مسکن بهمن و اسفند، در مناطق مصرفی واقع شده و عمر آنها بین ۱۰ تا ۲۰ سال است، متقاضیان خانه‌اولی با توجه به بودجه خود، گزینه‌های متعددی برای ارزیابی قیمت و خرید پیش‌رو دارند. هر چند طبیعی است تعداد آگهی‌ها در مقایسه با شب عید سال گذشته که معاملات هنوز در مرحله رونق نسبی بود، بسیار کمتر است اما مقایسه وضعیت عرضه و تعداد معاملات با پاییز گذشته، مشخص می‌کند که عرضه هم‌اکنون تا حدودی از تقاضای خرید آپارتمان‌های مصرفی پشتیبانی می‌کند.
هر چند بسیاری از آپارتمان‌های عرضه شده بدون امکانات کامل است، اما با توجه به متناسب بودن با بودجه خریداران، در صورت قیمت پیشنهادی منصفانه در این موعد زمانی احتمالا به فروش می‌روند. مشاوران املاک بر این باورند که در اسفند ماه رشد میزان معاملات مسکن محتمل است، مگر اینکه درپی رخدادهای غیرمنتظره در بازارهای دیگر، تمایل به عرضه یا قیمت پیشنهادی در بازار مسکن دچار تغییر محسوس شود. در جدول زیر آخرین قیمت پیشنهادی خرید آپارتمان های ۶۰ متری در تهران ارائه شده است.