قوز کردن به فشار روی ستون فقرات شما می افزاید.قوز کردن فشار یا کششی را روی استخوان ها،عضله ها و مفاصلی به وجود می آورد که برای سر جا نگه داشتن ستون فقرات موردنیاز هستند. 

اما یک حالت بدن نامناسب تنها برای پشت شما بد نیست.قوز کردن همیشگی به اندام های درون بدن شما نیز فشار می آورد و فعالیت را برای ریه ها و روده های شما سخت تر می سازد.باگذشت زمان،قوز کردن باعث می شود که هضم غذا برای شما سخت تر شود و به هنگام تنفس هوای کافی را وارد بدن خود نکنید.

صاف و راست بایستید. یک شیوه بسیار عالی برای جلوگیری از مشکلات مربوط به حالت بدن این است که صاف و راست بایستید.وقتی که صاف و راست می ایستید احساس و ظاهر بهتری خواهید داشت و لاغرتر به نظرخواهید رسید.برای اینکه صاف و راست بایستید فرض کنید که پشت خود را به یک دیوار چسبانده اید تا قد شما را اندازه بگیرند.در این حالت باید سر خود را صاف نگه دارید و چانه خود را تو دهید و گوش های شما باید روی میانه شانه های شما قرار بگیرند.شانه های خود را عقب دهید،زانوهای خود را صاف نگه دارید و شکم خود را تو دهید.همچنین باسن خود را طوری بیرون ندهید که مجبور شوید سر خود را به سمت آسمان کش دهید. 

قوز کردن جریان خون به مغز را کاهش داده و چون در صورت کاهش جریان خون به مغز گلوکز کمتری به مغز می‌رسد اشتهای شما به خوردن مواد قندی بیشتر شده و چاق می‌شوید .