هیچ کس به درستی نمی‌داند اولین بوسه یا اولین آغوش از چه کسی الگوبرداری شد. اینکه ما انسانها با این مکانیزم به صورت غریزی به دنیا آمده‌ایم که یکدیگر را از سر محبت ببوسیم یا در آغوش بگیریم، مساله ساده‌ای نیست. حالا علم ثابت کرده حتی بوسیدن مادر روی گونه‌های کوچک فرزند نوزادش باکتری‌‌های غیرمفید را از روی پوستش جذب می‌کند. روز جهانی بوسه بهانه‌ای است تا بدانید جدا از تاثیری که بوسیدن و نوازش بر روی جسم کودک دارد تاثیرات بسیار مثبت دیگری در روح و روان فرزندتان ایجاد می‌کند که دانستن آن شما را بار دیگر در مقابل عظمت خلقت پروردگار تسلیم می‌کند.
تاثیر نوازش بر هوش کودکان
تحقیقات نشان می‌دهد بوسیدن و بغل کردن بچه ها باعث افزایش هوش در آنها می‌شود. کودکی که تحت حمایت عاطفی والدین قرار می‌گیرد چه این محبت را از طریق کلامهای محبت‌آمیز دریافت کرده باشد و چه از طریق بوسه یا نوازش، از هرگونه استرس در امان می‌ماند. برای او که غرق احساساست والدین شده، جهان خانه امنی است که با دو فرشته نگهبان از او محافظت می‌شود. در چنین شرایطی کارایی مغز بالاتر رفته و قدرت درک فرزندان افزایش می‌یابد. بوسیدن کودکان توسط مادر و پدر آنها را با تجربه عشق مواجه می‌کند. تاثیر نواشش بر کودکان در درک و بینش او در آینده نیز تاثیر می‌گذارد. کودکانی که در معرض ابراز محبت والدین از طریق بوسه و یا نوازش هستند احساسات و نیاز‌های افراد دیگر را بهتر درک کرده و حس همدردی بیشتری با آنها دارند.

بغل کردن کودک باعث افزایش ترشح هورمون اکسی‌توسین می‌شود‌ این هورمون باعث تقویت سیستم ایمنی فرزندتان شده و سطح پلاسمای هورمون تیروئید را کاهش می‌دهد. پیامد این تغییرات در بدن نوزادتان این است که اگر خدایی ناکرده جراحت و زخمی به فرزندتان وارد شد خیلی زود کودکتان بهبود پیدا کند. اما جدا از تاثیرات مثبتی که بغل کردن کودکان بر روی آنها دارد از لحاظ روحی و روانی کودکانی که از نوازش والدین خود بهره‌مند هستند حرکات تهاجمی کمتری نسبت به دیگر کودکان دارند. حتی مطالعات و شواهد تجربی نشان می‌دهد که این دسته از کودکان کمتر گریه می‌کنند و نسبتا کودکان آرام‌تری هستند.