علت شخصیت های متفاوت انسان

 

هر انسان طرز رفتار مخصوص به خود را دارد که علت های بسیاری در پشت پرده رفتار های متفاوت انسان ها وجود دارد، که اگر علت آنرا بدانیم بهتر می توانیم به تفاوت های انسان های احترام بگذاریم و آن ها را درک کنیم.

 

شکل زیر استخوان بندی مطالبی که در ادامه گفته می شود را نشان می دهد.

 

 

باید توجه نمود تمام عواملی که در شکل بالا آمده، به صورت همزمان روی حالت یک فرد تأثیر دارد و هدف نیز ذکر همین نکته است که تمام این عوامل (طبع ، تیپ شخصیتی و شخصیت های درون افراد) روی حالت یک فرد به صورت همزمان تأثیرگذار هستند.که به شرح‌ موارد بالا می پردازیم.

سرد و تر

 

 

سرد و خشک

 

 

گرم و خشک

 

گرم و تر

در مطالب آینده به معرفی انواع تیپ شخصیت بصری، سمعی ،لمسی و جنبشی می پردازیم.