باید بدانیم کودکان زیادی در دنیا وجود دارند که برای جلب توجه و یا نشان دادن خشم و عصبانیت ، تخلیه انرژی ،سردرگمی ، حسادت و… جیغ و داد می کنند.

البته مواردی وجود دارد که کودکان در آن جیغ می زنند، چون به آن عادت دارند و از بین بردن این عادت برایشان سخت است.

اول از همه این که باید بفهمید علت جیغ کشیدن کودک شما چیست. باید یاد بگیرید که چگونه احساسات او را کنترل کنید. مخصوصا زمانی که کودک شما چیزی را دوست ندارد و شروع به احساس خشم می کند . علاوه بر آن جیغ زدن همچنین می تواند منجر به گریه و یا کج خلقی شود. اگر کودکتان بیش از دو سال سن دارد هرگز پس از جیغ زدن او خواسته هایش را برطرف نکنید پس از جیغ کشیدن خواسته کودک را برطرف کنید، او یاد می گیرد که برای رسیدن به خواسته هایش از جیغ استفاده کند و به سرعت به خواسته اش برسد

اگر کودک متوجه شود که با جیغ زدن می تواند به اهدافش دست پیدا کند ، پس به انجام این کار ادامه می دهد و در نتیجه دوباره و دوباره این کار را تکرار می کند.

نکته دیگر اینکه کودکان همه رفتارها را کپی می کنند. اگر والدین و یا خواهر یا برادرانشان بر سر یکدیگر فریاد و داد بکشند ، کودک شما نیز این کار را انجام می دهد.

باید به کودک خود نشان دهید که فریاد کشیدن راهی مناسب برای رسیدن به خواسته ها نیست و فرقی ندارد که او چه سنی دارد و چه چیزی می خواهد. پس باید برای او شفاف سازی کرده و بفهمانید که با جیغ کشیدن کار را بدتر می کند.

کافیست که دفعه بعد که کودکتان فریاد کشید، با داد و فریاد به او پاسخ ندهید و فضا را آرام کنید.

از طرفی به او گوشزد کنید که اگر داد و فریاد کند ، به او توجه نمی کنید. او می تواند هرچقدر که می خواهد جیغ بکشد اما کمکی از شما برایش ساخته نیست. سعی کنید که در این مواقع خودتان را به کار دیگری سرگرم کنید و اجازه دهید که آرام شود و سپس اجازه دهید که با آرامش درخواست و یا احساسش را به شما بگوید.

اگر او این کار را در مکان های عمومی هم انجام می دهد ، هرگز در مورد طرز فکر دیگران و نگاه آن ها نگران نباشید و همیشه با هر رفتار درست و غلطی، افراد زیادی هستند که ناعادلانه شما را قضاوت می کنند ، پس خونسردی خود را حفظ کنید و به آن ها بی توجه باشید.

صبر، کلید و حلال این مشکل است و هیچ چیز مانند آن به شما و فرزندتان کمک نمی کند. حتما یک نفس عمیق بکشید و و از اطرافیان خود به دلیل صدای بلند فرزندتان در کمال ادب عذرخواهی کنید.

در همان لحظه نیز هرچیزی که کودکتان می خواهد را به او ندهید. اگر نیازهای او را در زمان هایی که آرام است، برطرف کنید، درس عالی به او داده اید.

زمانی که کودک شروع به جیغ زدن می کندباید این راهکارها را در پیش گیرید

اگر نیازهای اساسی کودک مطرح نیست و جیغ زدن او برای جلب توجه است به او اعتنا نکنید و اهمیت ندهید.

او را نگاه کنید و به سمت کودک بروید و به چشمان او نگاه کنیدبا این کار متوجه می شود که صدایش شنیده شده و نیازبه جیغ زدن ندارد.با این کار سعی می کند احساسات خود را مدیریت کند و از کوره در نرود

آرام باشید و انتظارات کودک را بپرسید و او را محدود نکنید

موقعیت را تغییر دهید تا موقعیت قبلی را فراموش کند و خیلی زود آرام شود

او را سرگرم کنید و ذهن او را به سمت مسائل دیگرسوق دهید

اگر کودکتان بیش از دو سال سن دارد هرگز پس از جیغ زدن او خواسته هایش را برطرف نکنید

و در آخر در مورد انتظاراتی که از او دارید پافشاری کنید