یونانیان باستان به مطالعه عشق علاقه زیادی داشته‌اند. آنها انواع عشق را در هشت گروه تقسیم‌بندی کرده‌اند.
شناخت انواع عشق به مدیریت بهتر روابط عاطفی و عاشقانه کمک شایانی می‌کند.

۱. آگاپه (عشق بی‌قید و شرط):
نخستین گزینه در تقسیم‌بندی انواع عشق، آگاپه نام دارد. آگاپه یعنی عشقی بی‌قید و شرط به هم‌نوع که با از خودگذشتگی همراه است. به نظر می‌رسد که تعداد اندکی از افراد در بلندمدت ظرفیت تجربه چنین نوعی از عشق را دارند. برخی، آگاپه را نوعی عشق معنوی می‌دانند.

۲. اِروس (عشق جنسی و غریزی):
اروس از نام خدای باروری و عشق یونانیان گرفته شده است. این نوع عشق بر شور و هیجانی جسمانی و شهوانی تأکید دارد. در واقع، نشان‌گر میل جنسی و علایق مرتبط با آن است. یونانیان از این نوع عشق واهمه داشته‌اند. زیرا به عقیده آنها، بشر میل به تولید نسل دارد و امیال جنسی او می‌تواند از کنترل خارج شود .

۳. فیلیا (عشق مهربانی و دوستی):
فیلیا هم یکی از انواع عشق است که یونانی‌ها آن را نماد مهربانی و دوستی می‌دانند. به عبارت دیگر، فیلیا، نوعی از عشق است که نسبت به دوستان خود ابراز می‌کنید. یونانی‌ها، فیلیا را ارزشمندتر و بهتر از اروس می‌دانستند. در واقع، فیلیا، عشقی است که میان افراد مهم‌تر و دوستان به وجود می‌آید.

۴. فیلوتیا (عشق به خود):
فیولتیا در تقسیم‌بندی یونان باستان، عشق به خود است. این روزها، عشق به خود با خودشیفتگی، خودپسندی و خودخواهی اشتباه گرفته می‌شود. فیلوتیا به هیچ عنوان، عشقی منفی و مخرب نیست. برای اینکه بتوان به دیگران عشق داد و از آنها عشق گرفت، باید فیلوتیا را در وجود خود گسترش بدهید. برای اینکه بتوانید، شخص دیگری را دوست داشته باشید، باید ابتدا خودتان را دوست داشته باشید.

ادامه دارد…