سازمان تحقیقات فضایی هند اعلام کرده که ماموریت سفینه چندرایان-۲ حدود یک ساعت پیش از لحظه پرتاب به سوی کره ماه، به دلیل مشکلات فنی متوقف شده است.

در صورتی که این ماموریت به طورموفق انجام شود، هند چهارمین کشوری خواهد بود که در سطح ماه سفینه فرود می آورد.

تا به حال فقط اتحاد جماهیر شوروی سابق، آمریکا و چین موفق به این کار شده اند. در آوریل سال ۲۰۱۹ تلاش اسرائیل برای فرود آوردن فضاپیمای “برشیت” بر سطح ماه شکست خورد. آن فضاپیما به ماه رسید، اما به دلیل مشکلات فنی دقایق پایانی فرود، نتوانست سالم بر ماه بنشیند.مقامات هندی می گویند که موعد جدیدی برای پرتاب اعلام خواهد شد.