این موضوع بسیار جدی است.

شاید عبارات «چگونه بمب بسازیم»

یا «چطور قرص آمفتامین درست کنیم» را فقط به‌خاطر کنجکاوی جست‌وجو کنید،اما این را به یاد داشته باشید که نیروهای امنیتی و مبارزه با مواد مخدر در دنیا این جست‌وجوها را رهگیری می‌کنند و آدرس IP شما را در دیتابیس خود ذخیره می‌کنند.

شما که نمی‌خواهید به‌خاطر کنجکاوی به دردسر بیفتید؟