ضرورت کنترل خشم و عصبانیت در مقابل کودکان

 

عصبانیت ممنوع

وقتی ناراحت و عصبانی می شوید، مراقب رفتار و گفتارتان باشید؛ زیرا کودکان تقلید و سرمشق گیری می کنند.
بنابراین خشونت، ممنوع، جنگ قدرت ممنوع، فحش ممنوع.
وقتی کودک کار اشتباهی می کند، اگر هر یک از کارهای یاد شده را بکنید، کودک را عصبانی یا گوشه گیر می کنید و در نتیجه، نه تنها مشکلی حل نمی‌شود، بلکه برای کودک مشکلات دیگری نظیر ناخن جویدن، شب ادراری، پرخاشگری، خجالتی شدن و… ایجاد می‌شود.

 

اگر مشکلات رفتاری بچه ها را ریشه یابی کنیم، علت عمده بروز آنها، رفتارهای اشتباه والدین در مواقع عصبانیت است.

 

قدم به قدم هنگام خشم بدون عصبانیت

 

الف. آنچه را که موجب ناراحتی تان شده، توصیف کنید: کتاب ها و دفتر نقاشی ات کف اتاق پخش است.

 

 

ب. احساس خود را بیان کنید: من از این که وسایلت کف اتاق پذیرایی است، ناراحت می شوم.

 

ج. علت ناراحتی تان را بیان کنید: نزدیک بود روی کتابت سر بخورم.

 

 

د. راه حل: کاری را که کودک باید بکند، به یادش بیاورید: از تو میخواهم پس از اتمام کارت، کتاب ها و دفتر نقاشی ات را جمع کنی.

 

ه. برای او زمان تعیین کنید: وقتی عقربه بزرگ ساعت به ۹ رسید، آن ها را جمع کن.

 

و. اتمام زمان تعیین شده را هشدار دهید: وقتی عقربه بزرگ به ۷ رسید، دوباره تذکر دهید و بگویید: اگر تا رسیدن عقربه به ۹ جمع نشوند،…

 

ز. تنبیه مورد نظر را بازگو کنید: کتاب ها یک ربع پیش مامان می مونه

 

کودک برای امتحان کردن قانون ممکن است وسایلش را جمع نکند. وقتی عقربه به ۹ رسید، شما یک نایلون بیاورید و کتاب ها را درون آن بریزید. اگر قانون اجرا شود، کودک دفعات بعد به قانون پای بند می ماند.

 

برگرفته از کتاب فوت و فن های تربیت کودک