به گفته محققان، شدت بیماری کووید ۱۹ تحت تاثیر واقعه ای موسوم به توفان سیتوکینی است.

در مطالعه جدید، محققان ۵۲۲ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ را در رده سنی ۵ روز تا ۹۷ سال که در مدت دسامبر و ژانویه در دو بیمارستان «ووهان» چین بستری بودند مورد ارزیابی قرار دادند. این مطالعه شامل ۴۰ فرد سالم در قالب گروه کنترل بود.

محققان مشاهده کردند در مقایسه با گروه کنترل، ۷۶ درصد بیماران مبتلا به کووید ۱۹ دارای تعداد کمتر سلول‌های T بودند. سلول‌های T نوعی سلول سفید خون هستند که نقش اساسی در واکنش ایمنی علیه عفونت‌های ویروسی دارند.

محققان مشاهده کردند بیماران بستری شده در بخش ICU دارای تعداد سلول‌های T کمتری در مقایسه با بیمارانی بودند که در بخش ICU بستری نشده بودند. همچنین یافته‌ها نشان داد بیماران بالا ۶۰ سال دارای تعداد کمتر سلول‌های T بودند.

به علاوه سلول‌های T باقی مانده در بیماران کووید ۱۹ بسیار خسته بوده و قادر به عملکرد کامل نبودند.

بیماران کووید ۱۹ همچنین دارای میزان بالا سیتوکین بودند؛ پروتئینی که عمدتاً به مبارزه با عفونت کمک می‌کند. تعداد بسیار زیاد سیتوکین ها می‌تواند موجب بروز واکنش بسیار شدید التهابی موسوم به توفان سیتوکینی شود که در این وضعیت، پروتئین‌ها به سلول‌های سالم حمله می‌کنند.

یافته‌ها نشان می‌دهد کرونا ویروس جدید به طور مستقیم به سلول‌های T حمله نمی‌کند، بلکه با تحریک آزاد شدن سیتوکین، منجر به نابودی و ناکارآمدی سلول‌های T می‌شود.

به گفته محققان، این نتایج می‌تواند راهکاری برای نحوه درمان بیماری کووید ۱۹ باشد.

دکتر «یانگ ون چن» سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه پزشکی چانگ کینگ چین، در این باره می‌گوید: ما باید بیش از عملکرد تنفسی بیماران، به تعداد سلول‌های T و عملکردشان توجه کنیم.