شناخت افراد از طریق حرکات بدن

 

در واقع می توان گفت عامل موفقیت در ارتباط با دیگران بیشتر از آنکه ارتباط کلامی باشد ؛ زبان بدن فرد یا همان بادی لنگویج می باشد . بادی لنگویج و یا همان زبان بدن به معنای استفاده از رفتاهای بدنی ، حالت ها و روش های ارتباط غیرکلامی می باشد که اغلب غریزی بوده نه آگاهانه .

شاید تا به حال متوجه این موضوع نشده باشید ، شما در هر حالتی که باشید حتی اگر سکوت کرده و حرف هم نزنید ؛ سیگنال های غیرکلامی فرستاده و دریافت می کنید . آیا می دانید رفتارهای غیرکلامی چگونه رفتارهایی می باشند ؟

وضعیت نشستن ، تماس چشمی ، صدای شما و غیره از جمله رفتارهای غیرکلامی باشد که شاید از آن ها اگاه نباشید . افراد توسط ارتباطات غیر کلامی می توانند احساسات مختلفی را به طرف مقابل انتقال دهند ، احساساتی همچون :

ناراحتی ، سردرگمی ، احساس راحتی ، اعتماد به نفس دادن ، تحقیر کردن ، جذب کردن و غیره از جمله احساساتی می باشد که فرد می تواند با استفاده از زبان بدن به طرف مقابل انتقال دهد . شاید عجیب به نظر برسد اما بدانید که حتی وقتی ساکت هستید باز هم ارتباط غیرکلامی دارید .

 

در تصاویر ذیل تعدادی از مفهوم های حرکات بدن ارائه شده است: