سیستم موسوم به EEW شعاع ۲٫۲ میلیون کیلومتر مربعی را تحت پوشش قرار می‌دهد و دست کم ۱ دقیقه قبل از وقوع زلزله به صدا در می‌آید

به نوشته اسپوتینک،«وانگ تون» همراه با موسسه ICL در سی جوآن چین این سیستم را طراحی کرده و می‌گویند کشورهایی که روی کمربند زلزله هستند، می‌توانند از این دستگاه استفاده کنند.

به گفته محققان حتی اگر ۳ ثانیه قبل از وقوع زلزله مطلع شویم، میزان مرگ و میر تا ۱۴ درصد کاهش پیدا می‌کند. این رقم در ۲۰ ثانیه قبل از زلزله به معنای کاهش ۶۳ درصدی خواهد بود.

ژاپن از سال ۲۰۰۷ بدین سو سیستم EEW را به صورت آنلاین طراحی کرده است.

استفاده از سیستم پیش بینی کننده زلزله در ژاپن و مکزیک در کاهش آسیب‌های جانی موثر بوده است.