یکی از تست های غربالگری که برای مادران حامله در هفته یازدهم تا چهاردهم حاملگی توصیه میشود ، سونوگرافی NT میباشد . NT مخفف nuchal- translucencyبه معنای فضای شفاف پشت گردن است.
در طی این نوع سونوگرافی، متخصص مربوطه با بررسی ابعاد و اندازه های جنین، ابتلای وی به بیماری سندروم داون و بعضی از ناهنجاری های کروموزومی و مشکلات قلبی مادرزادی را بررسی میکند .

قبلا مادران تنها بعد از به دنیا امدن فرزندشان، متوجه نقص های مادرزادی و ژنتیکی در وی می شدند، ولی با این تکنولوژی جدید میتوان قبل از وارد شدن جنین به ماه چهارم جنینی، از ابتلای وی به این ناهنجاری ها اطلاعاتی به دست آورد .

NT چگونه انجام می شود؟
اسکن NT بین هفته های ۱۱ تا ۱۴ انجام می شود و پیش از آن نمیتوان انجام داد زیرا جنین کوچک است. بعد از ۱۴ هفته هم مایع اضافی گردن با رشد سیستم لنفاوی جنین جذب میشود و بدین ترتیب اسکن دقیق نخواهد بود. اسکن معمولاً از روی شکم شما و با تجهیزات سونوگرافی نرمال انجام میشود . شخصی که این کار را انجام میدهد ژل را روی شکم قرار داده و با پروب روی شکم حرکت می کند. در این سونوگرافی نخست اندازه سر تا انتهای ستون فقرات جنین و بعد میزان مایع پشت گردن اندازه‌گیری می شود. در این جا پوست بصورت خط سفید رنگ ظاهر شده و مایع زیر پوست سیاه رنگ است.

NT نرمال چند است؟
NT کم تر از ۳٫۵ میلی متر زمانیکه جنین ۴۵ میلی متر در ۸۴ میلی متر است، استاندارد است. NT با رشد جنین بیش تر می شود. جنینی که این میزان NT داشته باشد در معرض خطر کمتری قرار دارد اگرچه که میزان بالای NT هم علت بر وجود مشکل نیست. جنینی با NT 2. 9 میلی متر هم در محدوده طبیعی قرار دارد. ۹ جنین از ۱۰ جنین میزان NT بین ۲٫۵ تا ۳٫۵ میلی متر دارند که مناسب است. جنینی با NT 6 میلی متر در معرض خطر سندرم داون و دیگر ناهنجاریهای کرموزومی قرار دار