سوسن چلچراغ یک گیاه علفی مقاوم است که ۵۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر رشد می کند. این گیاه که یکی از گونه های تیره سوسن است، پیاز گل زرد آن بیضی شکل است و قطر آن به ۵-۷ سانتیمتر می رسد که به بخش های زیادی تقسیم می شوند. ساقه سوسن چلچراغ، قوی و مستقیم، برگ ها به طور عمودی ایستاده و دارای موهای ظریفی بر روی لبه هستند.

این گیاه تنها سالی یکبار در ماه های خرداد و تیر رشد می کند که همین موضوع باعث این شده که افراد زیادی بخواهند در این زمان از سال آن را ببینند. گل آن ها منظم با تقارن شعاعی است و به ساق‌برگی که به اندازه ۱۳ سانتی متر می رسد، متصل است. برگچه زیر گل آن ها به صورت نوک تیز است. ۶ گلبرگ آن به طور مقاومی شکل گرفته اند و خیلی شبیه یک چلچراغ یا تاج هستند که قطر آن ها به ۴ تا ۶ سانتی متر می رسد.

رنگ گل به طور کلی سفید است و زمانی که به سمت شالوده می رود به سبز تبدیل می شود و کمی طیف بنفش دارد. رشته انتهایی آن ها سبز است و گرده هایی به رنگ قرمز روشن دارد. پوشش بذر این گل، که شبیه یک تخم مرغ برعکس است، تقریبا شش ضلعی می باشد و ۳ تا ۴٫۵ سانتی متر طول و ۲٫۵ تا ۳٫۵ سانتی متر عرض دارد. بذرها تا شهریور رسیده و جوانه زنی آنها خروج با تأخیر دارد: برگ هایی که گیاهچه به عنوان یک رویان ساخته، پس از آنکه از  خاک در می آیند به صورت فتوسنتیک تبدیل می شوند.

از آنجایی که سوسن چلچراغ خیلی علاقه ای به ازدیاد و تکثیر ندارد، با گذشت زمان بیش از پیش در معرض انقراض قرار می گیرد که این موضوع بسیاری از کاشناسان محیط زیست را نگران کرده است. این گل در ارتفاع حدودا ۲۱۰۰ متری رشد می کند و به یک محیط خشک و آفتابی در کنار خاک قابل نفوذ نیاز دارد تا بتواند در آنجا پرورش یابد.

سوسن چلچراغ را کجا ببینیم؟

این گل، بومی کشور ایران است اگرچه در برخی از نقاط کشور آذربایجان نیز به صورت بسیار نادری رشد می کند. به دلیل حفاظت های نادرست گذشته، گیاه سوسن چلچراغ امروزه تنها در یکی از روستاهای استان گیلان به نام داماش دیده می شود. شما برای دیدن این گل می توانید به این روستا رفته و البته یادتان باشد که فصل خرداد و تیر (بیشتر این گل در فصل خرداد ماه قابل مشاهده است) باید سفرتان را زمان بندی کنید.