کامپیوترهای کوچک به علت فضای کمی که اشغال می کنند و امکان نصبشان در مکان های خارج از دید بسیار محبوبند. برای مثال لنوو اشاره کرده این دستگاه را می توان پشت مانیتور هم قرار داد. یکی دیگر از قابلیت های مهم این وسیله امکان شارژش از طریق درگاه USB است.