شرکت «آمازون» به تازگی امکان خرید بلیط هواپیما را برای کاربران هندی فراهم کرد.

«آمازون» این سرویس را با همکاری شرکت محلی ClearTrip فراهم کرده است.