سرانه مصرف سالیانه میوه و سبزی در ایران ۳۰ کیلو گرم و در جهان ۱۲۰ کیلوگرم است. ما یک‌چهارم جهانیان میوه و سبزی می‌خوریم

ایران در تولید پانزده محصول اصلی باغی دنیا مقام اول تا دهم را دارد و بیش از چهار‌درصد از میوه و مرکبات جهان را تولید می‌کند. اما مصرف سبزی و میوه در کشورمان کمتر از میزان استاندارد جهانی است! (روزانه هر فرد باید حداقل چهارصد گرم میوه و سبزی مصرف کند؛ اما سرانه مصرف در ایران ۱۰۰‌ گرم است.)