به سواحل دریای عمان در جنوب شرق کشور تا جنوب غرب پاکستان سواحل مکران می‌گویند. یعنی این سواحل از شرق بندرعباس شروع می‌شود و تا مرز پاکستان و ایران ادامه دارد. مردم محلی به آن مَکران می‌گویند، اما در اشعار فردوسی مُکران هم نوشته شده. اهمیت سواحل مکران به این خاطر است که تنها بندر اقیانوسی ایران یعنی چابهار، در آن قرار دارد.بزرگراه ساحلی مکران یک مسیر زیبا و تماشایی کنار ساحل است که مسیر آن از کراچی آغاز شده و تا مرز ایران ادامه دارد. در یک سوی این مسیر صخره های سنگی با اشکال متنوع جاذبه ای خارق العاده ایجاد کرده اند.