ساخت یک اتومبیل رولز رویس ۶ ماه طول میکشد و میانگین عمر هر رولز رویس ۱۰۰ سال است در حالی که یک اتومبیل تویوتا در ۱۳ ساعت ساخته میشود و میانگین عمر آن تنها ۱۰ تا ۱۵ سال است!