هر کسی که نتواند زبان مادری خود را بنویسد و بخواند بی‌سواد محسوب می‌شود

“یونسکو به مناسبت روز جهانی زبان مادری میگوید: “اجازه دهید راز هایمان را به زبان مادری خود بیان کنیم”

زبان مادری، هویت انسان را شکل می‌دهد.

با هم برای حفظ تنوع زبانی و فرهنگی تلاش کنیم…

روز جهانی زبان مادری گرامی باد