جدیدترین کتاب رضا امیرخانی با نام «ره‌ش» از مصدر رهیدن است که در واقع به این ها اسم مصدر یا اسم حاصل مصدر می گویند. از ره‌ش می توان رهایی و رهاشدن از چیزی را برداشت کرد که اگر برعکس خوانده شود نیز واژه «شهر» را تداعی می کند. امیرخانی در رمان «ره‌ش» موضوع توسعه شهری را دست مایه قرار داده است و تاثیرات آن را بر عرصه های زندگی انسان معاصر در قالب داستان زوجی معمار در تهران امروز به تصویر می کشد. داستان از دید زن میانسالی به نام لیا روایت می شود.

لیا و همسرش معمار هستند و با هم بر سر مدیریت و توسعه نامتوازن شهری کشمکش دارند. به گفته امیرخانی: این اثر یک رمان معمارانه است و در آن بیشتر دارم سراغ واکاوی این مسئله می روم که چه اتفاقی برای شهر در حال رخ دادن است. به نظرم در دنیا شهرهای بزرگ الگوهای توسعه متفاوتی دارند. از توسعه شهرهای بزرگ معمولا به عنوان عبرت بزرگ یا عبرت منفی یاد می کنند. مثلا در آمریکا شهری مانند لس آنجلس توسعه بزرگی داشته اما همه آن را شهر از دست رفته معرفی می کنند. همه شهردارهای آمریکا هم می دانند که نباید شهرشان مانند لس آنجلس شود.

در ایران مسئله برعکس است. شهری مثل تهران تا این اندازه که می بینیم بزرگ می شود، آلودگی هوا پیدا می کند و از طرف دیگر همه شهرهای دیگر کشور هم سعی دارند مثل تهران شوند. من برای تهران راه حلی ندارم اما می توانم فکر کنم که مشهد، شیراز و اصفهانی نباید مثل تهران می شدند که شدند و می دانم شهری مثل کاشان نباید قطعا مثل تهران شود و در حال تبدیل شدن است. «ره‌ش» از سوی نشر «افق» با تیراژ سه هزار نسخه منتشر و با قیمت ۱۸ هزار تومان روانه بازار شده است.