درخواست موثر

 

رمز موفقیت در درخواست موثر و رسیدن به هدف این است که زن بعد از بیان درخواستش سکوت کند و توضیح ندهد و توضیح نخواهد .

در این صورت به او این امکان را می دهید که با مخالفت و مقاومت خود کنار بیاید و جواب مثبت دهد ولی اگر سکوت را بشکنید .

مثلا” با جملاتی مثل : فراموش کن اصلا” نمی خواهم . واسه چی نمی توانی این کار را بکنی ؟ و مرد هم شروع به غر زدن می کند و زن حس می کند که او نمی خواهد در خواست زن را عملی کند و بحث شروع می شود .

زن می خواهد به او بقبولاند که باید این کار را انجام بدهد و مرد هم چه بخواهد کاری را بکند چه نخواهد دفعه ی بعد که زن از مرد درخواستی دارد مقاومت بیشتری نشان می دهد .

پس با سکوت به مرد فرصت فکر دهید و روی غرهای آن ها حساسیت نشان ندهید و بحث نکنید و اگر نخواست درخواست شما را عملی کند ممکن است شروع به دعوا کند و همه ی تقصیرها را گردن شما بیندازد و بگوید .

مثلا” واسه چی خودت این کار را نمی کنی ؟ یا وقتش را ندارم خودت یک کاری بکن و شما باز جواب ندهید و سکوت کنید یا دوباره درخواست تان را تکرار کنید و با اعتماد به این که شوهرتان جواب مثبت می دهد .

منتظر نتیجه بمانید و به پرسش او پاسخ کوتاه بدهید و طوری حرف بزنید که او نیاز شما را مثل نیاز خودش مهم تلقی کند .

 

 

مثلا” :
مرد در پاسخ به درخواست زن می گوید زن برای درخواست موثر می گوید
می بینی که وقت ندارم واسه چی خودت انجام نمی دهی ؟
می بینی که من هم عجله دارم . می شود تو این کار را انجام بدهی ( بعد سکوت )
من خیلی کار دارم مگر خودت چه کار داری ؟ من هم گرفتارم . لطفا” این کار را بکن ( سکوت )
دوست ندارم این کار را بکنم .
من هم دوست ندارم . لطفا” کمکم کن ( سکوت )
جالب این است که زن نمی خواهد مرد را قانع کند . بلکه با ظرافت در مقابل او ایستادگی می کند .

تقاضا کنید ولی طلبکار نباشید . اگر باز جواب منفی داد به مرحله ی دوم برگردید و با آرامش پاسخ منفی را بپذیرید .

مطمئن باشید در موارد دیگر او صحبت شما را فراموش نکرده و می توانید به مرحله ی سوم بروید . پس در مرحله ی سوم . گاهی به مراحل اول و دوم برگردید و در مقابل کارهای کوچک با خونسردی از او قدردانی کنید و مقاومت هایش را بپذیرید .
همان طور که زن می خواهد کسی به حرف هایش گوش و به احساساتس بها بدهد . مرد هم در مورد این که قبولش داشته باشند حساسیت دارد .

هر حرفی که نشان بدهد قصد تغییر شوهرتان را دارید و یا می خواهید به او سلطه پیدا کنید او را وادار به واکنش منفی می کند.

 

 

تفاوت زبان زن و مرد

زنان و مردان با آن که از کلمات یکسانی استفاده می کنند کم پیش می آید که منظور یکدیگر را درست بفهمند .

مثلا” وقتی زنی می گوید ( گمان می کنم اصلا” به حرف هایم گوش نمی دهد ) منظورش از کلمه ی اصلا” معنی واقعی آن نیست .

بلکه برای بیان عمق ناراحتی خود آن را بکاربرده است . زن ها برای بیان احساسات خود از انواع و اقسام کلمات مبا لغه آمیز و ( ترین ها ) استفاده می کنند و مردها که منظور زنان را درک نمی کنند در مقابل این اظهارات واکنش های نامناسب نشان می دهند و طوری خود را نشان می دهند که انگار دیگر حالت حمایت کننده نسبت به همسران شان را ندارند .

 

چند شکایت متداول زنان که از آن ها برداشت غلط می شود :

حرف های خانم ها جواب مردها
هیچ وقت از خانه بیرون نمی رویم اصلا” درست نیست همین هفته پیش بیرون بودیم .

هیچ کسی به من توجه نمی کند اصلا” این طور نیست بعضی ها به تو توجه می کنند .

خانه مان همیشه کثیف و به هم ریخته است به هم ریخته که هست اما نه همیشه .

دیگر هیچ کس به حرف من گوش نمی دهد پس بفرمائید الان من دارم چه کار می کنم .

همه چی خراب است می خواهی بگویی تقصیر من است ؟

مردان چون نمی دانند که زنان احساسات خود را با شیوه ای متفاوت از آن ها و با استعاره و کنایه ابراز می کنند .

در قضاوت درباره احساسات همسر خود اشتباه می کنند و آن ها را نادرست می پندارند و این مسئله به اختلاف و رنجش و دعوا ختم می شود .

 

اگر بخواهیم این جمله زن ها را برای مردها ترجمه کنیم .

حس می کنم هیچ کسی به حرف هایم گوش نمی دهد به این شکل در می آید که : حس می کنم آن طوری که باید و شاید به من توجه نمی کنی و علاقه ای به احساسات من نداری . لطفا” بگو دلت می خواهد به حرف هایم گوش کنی یا نه ؟

زنان در حرف زدن مبالغه می کنند و هر نوع ویژه ای از حمایت را از مرد خود توقع دارند . هیچ وقت مستقیما” از مرد نمی خواهند که از او حمایت کنند .

اگر مرد شکایت پنهان پشت جمله زن را دریابد و پاسخ مناسبی به او بدهد . جر و بحث ها کمتر خواهند شد .

موارد زیر ترجمه شده ی حرف های خانم ها برای آقایان است تا مردان با دریافت معانی دقیق آن ها به منظور زنان پی ببرند و با واکنش مناسب همسران شان را راضی کنند .

 

جمله ی زن : دریافت مرد : ترجمه ی منظور اصلی زن :

هیچ وقت از خانه بیرون نمی رویم . اصلا” وظایف خود را نمی شناسی . چه قدر بی حال و تنبلی .

چه خوب می شد اگر می رفتیم بیرون و کمی هوا می خوردیم . وقتی با هم می رویم بیرون خیلی خوش می گذرد مگه نه ؟

هیچ کس به من توجه نمی کند . من خیلی ناراحت هستم . قرار بود تو من را دوست داشته باشی . باید از این رفتارت خجالت بکشی . تو اصلا” منرا دوست نداری . من هیچ وقت این جوری به تو بی اعتنایی نکردم .

چند روز است سرت شلوغه و به من نمی رسی دوست دارم من را در آغوش بگیری و به من بگویی دوستم داری .

خانه مان همیشه کثیف و به هم ریخته است .
این خانه به خاطر ریخت و پاش های تو این جوری شده من همه اش دارم جون می کنم تو تمیز نیستی اگر رفتارت را عوض نکنی با تو ادامه نمی دهم.
امروز دلم می خواهد استراحت کنم ولی خانه کثیف است کمک می کنی تمیزش کنیم .

 

برگرفته از کتاب مردان مریخی، زنان ونوسی